Behandeling van Hypothyroïdie

hypothyroidie
man met hypothyreoïdie
voor en na behandeling

Hypothyreoïdie is een ziekte die zeer goed kan behandeld worden en vrij snel na het instellen van de behandeling zullen de symptomen verminderen.

De standaard behandeling voor hypothyreoïdie bestaat uit het dagelijks oraal (via de mond) innemen van het synthetische thyroïd hormoon levothyroxine.

Voor het bepalen van de juiste dosis levothyroxine die de patiënt nodig heeft, zal men verschillende malen het gehalte TSH in het bloed controleren en indien nodig de dosis aanpassen.

De behandeling is meestal levenslang.

Bijwerkingen

Levothyroxine is een synthetisch aangemaakte vorm van een lichaamseigen stof.

Indien de juiste dosis wordt ingenomen zijn er geen bijwerkingen.

Een te hoge inname kan dezelfde ziektetekens veroorzaken als hyperthyreoïdie.

Opvolging

Voor het opvolgen van de ziekte zal men op regelmatige basis het TSH niveau in het bloed controleren.