Prognose van Hypothyroidie

De prognose van hypothyreoidie is meestal uitstekend indien tijdig en correct behandeld wordt. De ziektetekens zijn omkeerbaar en reageren zeer goed op de toediening van thyroid hormoon.

Het is wel belangrijk dat de behandeling goed opgevolgd wordt en dat de medicatie goed gevolgd wordt en levenslang ingenomen wordt.

Onbehandelde hypothyroidie kan op lange termijn lijden tot coma en zelfs de dood. Dit komt in de praktijk in het Westen niet meer voor.