Schildklierknobbel

Schildklierknobbels (ook schildklier nodus of schildklier nodule genoemd) zijn goedaardige zwellingen in de schildklier. In het merendeel van de gevallen gaat het om adenomen van de follikelcellen.

Schildklierknobbeltjes worden vaak opgemerkt als een zwelling in de hals, aan de kant van de schildklier. Zelden worden ze groot genoeg om zichtbaar te worden.

Soms zijn de knobbeltjes gevuld met vocht. In dat geval spreekt men van een schildkliercyste.

Schildklierknobbels komen zeer vaak voor bij kinderen en adolescenten, ongeveer 1 op 2 jongeren heeft ermee te maken.

Diagnose

Na het vinden van een schildklierknobbeltje zal men onderzoeken of het om een onschuldig knobbeltje gaat of om een andere aandoening zoals Hashimoto of schildklierkanker.

Onderzoeken die vaak worden uitgevoerd zijn echografische beeldvorming (waarmee men de schildklier en de knobbeltjes doorheen de huid zichtbaar kan maken dmv ultrasone geluidsgolven), fijne naald biopsie (waarmee men een klein beetje schildklierweefsel verzamelt en microscopisch onderzoekt), bloedtesten op schildklierhormonen en andere beeldvormende technieken die vaak gebruikt worden bij onderzoek van de schildklier (zoals nucleaire geneeskunde met laag radioactieve stoffen).

Het kan aangeraden zijn het onderzoek te herhalen na enkele maanden om te zien of er een evolutie is.

Symptomen

Behalve de zwelling van het knobbeltje die soms kan gevoeld en zelfs gezien worden, zijn er geen symptomen.

Bij grote knobbels kan een goiter ontstaan met slik-, en ademhalingsproblemen.

Behandeling

Behandeling is meestal niet nodig bij een goedaardige schildklierknobbel of schildkliercyste.

Indien nodig of bij twijfel kunnen de schildklierknobbeltjes chirurgisch verwijderd worden.

Complicaties

Schildklierknobbels kunnen soms schildklierhormonen produceren en hyperthyroidie veroorzaken. Men noemt deze aandoening ook wel de ziekte van Plummer, naar de Amerikaanse arts die de ziekte voor het eerst beschreef en die mee aan de wieg stond van het wereldberoemde Mayo ziekenhuis.

Bij een toxische multinodulaire goiter zijn er verschillende hormonen producerende schildklierknobbels aanwezig. Het is na de ziekte van Graves de belangrijkste oorzaak van hyperthyreoïdie.