Bijschildklieren

schildklier

De bijschildklieren of parathyroïden zijn 4 orgaantjes die ook tot het endocriene systeem behoren.

Ze liggen tegen de schildklier en produceren het parathyroïdhormoon (PTH).

Functie Parathormoon

Parathormoon heeft een functie in de stofwisseling van fosfaat en calcium: het verhoogt het calciumgehalte en verlaagt het fosfaatgehalte.

Bij lage gehaltes van calcium in het bloed zal er meer parathormoon vrijgelaten worden in het bloed. Het parathormoon zet de osteoclasten (botcellen) ertoe aan meer botweefsel af te breken, waardoor het calcium van de botten in het bloed vrijkomt. De nieren en darmen worden gestimuleerd om meer calcium op te nemen.

Het fosfaatgehalte in het bloed daalt bij verhoogde PTH vrijstelling omdat PTH de heropname van fosfaat in de nieren verminderd.PTH verhoogt ook het gehalte van vitamine D.

Ziektes van de bijschildklieren

Net zoals bij de schildklieren het geval is, kunnen ook de bijschildklieren teveel of net te weinig hormonen uitscheiden:

  • Hypoparathyroïdie
    Te weinig activiteit van de bijschildklieren is meestal een gevolg van een ingreep aan de schildklier, waardoor de bijschildklieren beschadigd werden of samen met de schildklier verwijderd werden.
  • Hyperparathyroïdie
    Overactieve bijschildklieren zijn vaak een gevolg van een goedaardig gezwel van de bijschildklieren.