Behandeling van Schildklierkanker

De behandeling hangt vaak af van het type kanker.

Volgende methoden zijn mogelijk:

Chirurgie

Meestal zal geprobeerd worden om de tumor operatief te verwijderen. Meestal zal de volledige schildklier volledig verwijderd worden. Dit heeft tot gevolg dat de patiënt dan hypothyroïdie krijgt.

Radioactief Jodium

Men kan beslissen om na de chirurgie een behandeling met radioactief jodium in te stellen. De schildklier is het enige orgaan in het lichaam dat jodium opneemt. Men zal dus trachten om de kankercellen (ook degene die uitgezaaid zijn) het radioactieve jodium te laten opnemen en ze zo te vernietigen.

Deze behandeling heeft geen enkel effect op medullaire carcinomen, omdat C-cellen geen jodium opnemen.

Chemotherapie

Chemotherapie is medicatie die erop gericht is om snel delende cellen (zoals kankercellen) te vernietigen.

Deze behandeling wordt voornamelijk gebruikt bij medullaire en anaplistische carcinomen, omdat die niet reageren op andere behandelingsvormen.

Chemotherapie kan veel bijwerkingen hebben omdat ook de normale lichaamscellen aangetast worden.