Diagnose van Hyperthyreoïdie

Indien hyperthyreoïdie vermoed wordt omwille van de symptomen, zal de diagnose bevestigd worden door een bloedonderzoek.

Bij het bloedonderzoek wordt het gehalte aan TSH en thyroxine in het bloed gemeten. Het thyroxine of schildklierhormoon zal gestegen zijn en het TSH meestal gedaald.

Indien door bloedonderzoeken wordt vastgesteld dat er een overactieve schildklier is, zullen bijkomende onderzoeken gedaan worden om de oorzaak hiervan te achterhalen.

Een (lage dosis) radioactief jodium kan gegeven worden om na te gaan hoeveel de schildklier hiervan opneemt en waar het zich juist bevindt in de schildklier.